Dachmont - predaj stavebných materiálov a poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva

o nás

Vypracovanie cenovej ponuky ZDARMA
Poradenstvo ZDARMA
Dovoz materiálu na miesto určené klientom ZDARMA


1. Predaj strešnej krytiny a doplnkov

Výber vhodnej strešnej krytiny je dôležitý faktor, ovplyvňujúci kvalitu celej strechy. Ponúkame strešné krytiny všetkých druhov od rôznych výrobcov

loga


Pre aký druh krytiny sa rozhodnúť?
Práve túto otázku nám zákazníci dávajú najčastejšie.

Základné parametre pri výbere strešnej krytiny sú:
CENA
V súčasnej dobe sa na trhu nachádzajú krytiny od rôznych výrobcov s rôznymi cenovými reláciami výber je len na Vás. Výška ceny závisí napr. od vybraného materiálu alebo farby. Je potrebné uvedomiť si, že nie vždy je drahšia krytina aj kvalitnejšia.

VÁHA
Strešné krytiny sa podľa svojej hmotnosti delia na ťažké a ľahké. Poznať ich hmotnosť je veľmi dôležité vzhľadom na krov a korektného naprojektovania strešnej konštrukcie. Ak musí strecha často odolávať napr. silnému vetru alebo v zime veľkým množstvám snehu, musí byť konštrukcia dostatočne nosná. Hmotnosť krytiny je údaj, ktorý je nepostrádateľný najmä pri rekonštrukciách starších objektov. Nie každá pôvodná konštrukcia krovu musí vyhovovať dnešným podmienkam pre krytiny s vysokou plošnou hmotnosťou.

Ťažké krytiny
Ťažké krytiny sa vyznačujú vyššou odolnosťou, ale zároveň i vyššou cenou. Patrí k nim napr. betónová, kamenná, či pálená keramická krytina. Ťažké krytiny sa ukladajú na vopred pripravené latkové rošty.

Ľahké krytiny
Ľahké krytiny (napr. plechové a vláknocementové pásy) majú v porovnaní s ťažkými krytinami o niečo kratšiu životnosť. Ľahké krytiny sa ukladajú na debnenie opatrené hydroizolačnou fóliou.

SKLON STRECHY
Výber vhodnej strešnej krytiny musí byť ovplyvnený najmä jej schopnosťou odvádzať vodu. Podľa tejto vlastnosti danej povrchovou úpravou krytiny je určené jej použitie pre konkrétny sklon. Na plytký sklon striech už od 3° sa používajú súvislé strešné krytiny ako lepenkové, plechové a asfaltové pásy a fólie. Od 7° trapézové a od 10° bituménové krytiny. Od sklonu 15° si môžeme vybrať medzi vláknocementovými doskami, vlnitým plechom alebo modernými plechovými krytinami, ktoré imitujú dizajn klasických škridiel. Od 22° sa najlepšie osvedčí betónová alebo keramická krytina vo forme profilovaných škridiel, zatiaľ čo od sklonu 30° treba používať betónové alebo keramické škridle neprofilované, krytiny z umelej alebo prírodnej bridlice a asfaltové šindle.

ŠTRUKTÚRA POVRCHU
V lokalitách, kde predpokladáme časté snehové zrážky, by sme sa mali rozhodnúť pre krytinu s hladkým povrchom ako napr. kovové šindle alebo glazúrovanú keramiku. Sneh sa po nej totiž ľahšie zošmykne, nehromadí sa nezaťažuje zbytočne strechu. Navyše, na krytinách s drsnejším povrchom sa aj ľahšie zadržiava neželaný prach a iné nečistoty, ktoré sú častou príčinou obrastania striech machom.

Ďalšie dôležité faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výbere krytiny:
KVALITA
ZÁRUKA
ESTETICKÉ POŽIADAVKY

2. Odkvapové systémy

V súčasnosti je najpoužívanejším materiálom na výrobu klampiarskych prvkov plech. Používa sa predovšetkým pozinkovaný plech. Ďalšími klasickými klampiarskymi materiálmi sú oceľový, hliníkový, medený a zinkový plech.

Medzi novšie materiály patrí plast a hliník chránený vysoko odolným lakom, ktorý zvyšuje jeho úžitkové vlastnosti a predlžuje životnosť. Ďalším moderným materiálom je aluzinok – zliatina zinku a hliníka, ktorého životnosť je šesťkrát dlhšia ako životnosť pozinkovaného plechu.

Najpoužívanejšie plechy:

Oceľový plech v súčasnosti sa používa predovšetkým na výrobu hákov. Je známy tým, že je potrebné ho pravidelne ošetrovať. Najlacnejším spôsobom je náter.

Pozinkovaný plech je oceľový s nanesenou niekoľko mikrometrovou vrstvou zinku. Jeho výhodou sú relatívne nízke zaobstáravacie náklady, nevýhodou krátka životnosť a nevyhnutnosť pravidelného ošetrovania ochranným náterom.

Hliníkový plech sa vyrába elektrolýzou z prírodnej látky zvanej bauxit. V praxi sa dá použiť rovnako ako pozinkovaný plech. Jeho najväčšou výhodou je malá hmotnosť a hlavnými nevýhodami lámavosť a nemožnosť spájania spájkovaním. Jeho cena je iba o niečo vyššia ako cena pozinkovaného plechu, jeho životnosť je asi štyrikrát dlhšia.

Medený plech sa používa vo forme niekoľkých druhov zliatin. Nevyžaduje povrchovú úpravu, sám si atmosférickými vplyvmi vytvára ochrannú vrstvu – patinu. Na použitie v klampiarstve má najlepšie vlastnosti. Je ľahký, tvarovateľný, mäkký, dá sa spájať spájkovaním a nevyžaduje nijakú údržbu. Jeho životnosť je takmer neobmedzená, závisí iba na vonkajších negatívnych vplyvoch (kyslé dažde, UV žiarenie a pod.). Jeho najväčšou nevýhodou je vysoká zaobstarávacia cena.

Zinkový plech sa v stavebníctve používa predovšetkým vo forme zušľachteného zinku pod názvom titánzinok. Má podobné vlastnosti ako medený plech. Nevyžaduje nijaké ďalšie protikorózne úpravy. Jeho životnosť je však časovo obmedzená, pretože sa vplyvom prostredia stenčuje. Jeho cena sa pohybuje na úrovni medeného plechu.
Na našom trhu sa začínajú presadzovať aj v zahraničí už dlhší čas používané materiály. Predovšetkým pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou z plastu. Tento plech je hĺbkovo žiarovo pozinkovaný a po pastivácii je upravený základným náterom a vrstvou plastu. Materiál výborne kombinuje vlastnosti ocele a plastu. Je pevný, húževnatý, tepelne stabilný, plastová vrstva zabraňuje korózii a zabezpečuje farebnú stálosť. Jeho najväčšou výhodou je dlhá životnosť a relatívne nízka cena. Nedá sa spájkovať, iba falcovať.

Aluzinkový plech je oceľový plech, na ktorom je nanesená zliatina hliníka, zinku a kremíka. Jeho životnosť záleží na vonkajšom prostredí, ale oproti pozinkovanému plechu je šesťkrát dlhšia.

Plast – ide o formu tvrdeného plastu, z ktorého sa vyrába najmä odkvapový systém.

Kombinácie materiálov
Pri výbere kovovej strešnej krytiny a klampiarskych prvkov musíme dodržiavať určité zásady. Obe časti strechy by mali byť z rovnakého materiálu alebo z materiálu s rovnakým elektrolytickým potenciálom, aby v prípade vlhkosti nedochádzalo k elektrolytickej korózii. Napríklad na železo, hliník a zinok má negatívny vplyv meď.

Rovnako je problematické položiť na strechu krytinu, ktorá má životnosť dlhšiu niekoľko desiatok rokov klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, ktorého životnosť sa bez pravidelného ošetrovania odhaduje na päť až desať rokov. Je ťažko predstaviteľné ako každé dva roky vstupuje majiteľ na svoju strechu z kvalitnej krytiny a natiera klampiarske prvky!